• Vytisknout
Kategorie: Právní rady - články a videa

Jednoho dne jsem se vrátila odpoledne z práce domů. Na dveřích mého bytu byl vyměněný zámek a byla zde informace, že tu proběhla exekuce. Žádných dluhů si nejsem vědoma, a přesto sepsali a odvezli mé věci. Je to v pořádku?

Na jedné straně je pravdou, že zákon o ochraně spotřebitele dává prodávajícímu lhůtu 30 dnů na vyřízení reklamace, a to včetně odstranění vady. Prodávající i kupující se mohou dohodnout i na lhůtě jiné. Potud je vše v pořádku. Dále už však prodávající postupuje protiprávně a pan Schwarz si jednání prodávajícího nemusí nechat líbit, může se bránit.

Panu Schwarzovi si především dovolujeme doporučit opětovně navštívit prodejce a prokazatelně odstoupit od kupní smlouvy z důvodu, že prodávající nesplnil svoji povinnost vyřídit reklamaci do 30 dnů. Zároveň má po odstoupení pan Schwarz jakožto kupující právo požadovat zpět zaplacenou kupní cenu oproti předání koupeného zboží.

A co to znamená prokazatelně odstoupit?
Fakt odstoupení od kupní smlouvy je potřeba v případě sporu prokázat v soudním řízení. Proto je v takovém případě vhodné jít zpět do obchodu jednak s nezávislým svědkem, jednak vybaveni připraveným písemným odstoupením od kupní smlouvy ve dvou vyhotoveních – jedno předá kupující prodávajícímu, na druhé si nechá od prodávajícího potvrdit převzetí. Svědek se hodí pro případ, kdy by prodávající situaci jakkoli komplikoval, zejména tím, že odmítne potvrdit převzetí odstoupení od kupní smlouvy. Pak se fakt odstoupení prokazuje pomocí výpovědi tohoto svědka u soudu a prodávající nemůže úspěšně namítat, že kupující své právo odstoupit od kupní smlouvy dle zákona o ochraně spotřebitele vůbec neuplatnil.

Jak máme vůbec postupovat při reklamaci zboží?
U vadného výrobku si nechte vystavit reklamační protokol, který by měl obsahovat popis výrobku včetně výrobního čísla, závady, jak byste chtěli reklamaci vyřídit (oprava, sleva, výměna či vrácení peněz), datum reklamace, potvrzení prodejce a váš podpis, kterým potvrzujete správnost popisu reklamace.

 

 

Zdroj: http://loskutak.nova.cz/clanek/novinky/pravnik-radi-exekuce-v-byte.html

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit