• Vytisknout
Kategorie: Insolvenční řízení z pohledu dlužníka

Jsem již 3 rokem insolvenci. Chci se zeptat zda můžu dat výpověď a odjet do ciziny EU i přesto, že tam práci nemam? Je to vůbec možné a co potřebuji si vše zařídit?

 

ODPOVĚĎ:

Ve Vašem dotazu uvádíte, že jste v insolvenci, ale již nespecifikujete, jakým způsobem je insolvence ve Vašem konkrétním případě řešena. Dovoluji si proto v prvním případě pro ilustraci předpokládat, že jste v insolvenci, přičemž Vám bylo soudem povoleno oddlužení.

Zároveň lze jen spekulovat, o jaký způsob oddlužení se ve Vašem případě jedná. Můžeme tedy předpokládat, že jde o oddlužení plněním splátkového kalendáře. V tomto případě je dlužník povinen měsíčně (po dobu 5 let) splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

S ohledem na skutečnost, že ve Vašem případě ještě pětileté období měsíčních splátek nemohlo uplynout, jste tedy stále vázán účinky oddlužení plněním splátkového kalendáře a jste tak povinen mj. vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že jste nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmíte rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat. Dále nesmíte zatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení.

Je tedy zřejmé, že ztráta zaměstnání není insolvenčním zákonem považována bez dalšího za důvod pro zrušení již schváleného oddlužení. Na druhou stranu by svévolné opuštění zaměstnání a odcestování do zahraničí bez příjmů ze zaměstnání mohlo být považováno za neplnění podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, přičemž soud by mohl schválené oddlužení podle § 418 IZ zrušit a současně rozhodnout o způsobu řešení Vašeho úpadku konkursem. Zároveň je třeba pamatovat na to, že se splácením jednotlivých měsíčních plateb v rámci oddlužení se dlužník nesmí dostat do prodlení delšího než 30 dnů, jinak je sankcionován nařízením konkursu automaticky. Lze tedy jen doporučit zajistit si v zahraničí s předstihem zaměstnání zajišťující pravidelný příjem.

Zákon ukládá dlužníkovi rovněž povinnost bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu bydliště nebo sídla a zaměstnání.

Pokud je naopak řešena Vaše insolvence od počátku konkurzem, žádná další „větší“ újma Vám již odjezdem do zahraničí nehrozí, zvláště uvážíme-li, že po třech letech by se již měl konkurz pomalu chýlit ke konci (je však třeba si uvědomit, že neuspokojené pohledávky věřitelů po konkurzu na rozdíl od oddlužení nezanikají).   

ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit