• Vytisknout
Kategorie: Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Vše začalo tím, když mi přítel v prosinci roku 2011 koupil nový mobilní telefon v obchodě MOBILMax.  Do této doby (srpen 2013) byl mobil již 5x reklamován. Má otázka na prodávajícího, kdy mi za reklamovaný telefon vrátí peníze byla zodpovězena tím,  že musím mít 3 stejné nebo 4 různé reklamace ( to jsem samozřejmě věděla). Při čtvrté reklamaci jsem se tedy zeptala jestli mi mohou vrátit peníze a zaměstnankyně obchodu mi sdělila, že si musím vzít opravený telefon a pokud budu chtít vrátit peníze, tak to musím sdělit před tím než budu dávat mobil na reklamaci. 

Mobil je tedy už 5x reklamovaný teď byl už po 6 a nahlásila jsem tedy, že chci vrácení peněz, zaměstnankyně mi řekla že mobil půjde tedy na podrobnou expertízu. Čekala jsem 30 dní a bylo mi řečeno, že mobilní telefon není na vrácení peněz, je prý úplně v pořádku. Obracím se tudíž na Vás, protože už nevím co dělat dál a mobil má stále nějaké chyby už když si ho vyzvednu z reklamace. Předem děkuji za odpověď. 

 

 

ODPOVĚĎ:

Jako první krok doporučuji zkontrolovat, zda prodávající postupoval ve Vašem případě v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. Kupříkladu podle § 19 odst. 1 citovaného zákona je prodávající povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Toto je velice důležité i s ohledem na event. pozdější uplatnění Vašich nároků soudní cestou (je důležité, abyste měla zdokumentováno, že jste telefon již opakovaně reklamovala).

V případě, že prodejce tyto povinnosti neplní, doporučuji se obrátit s podnětem na ČOI (příslušný podnět je možno podat rovněž elektronicky na adrese http://www.coi.cz/cz/e-podatelna), či tímto podnětem prodávajícímu alespoň pohrozit, což mívá v praxi pozitivní efekt.

Máte pravdu, že ačkoliv zákon přesně neurčuje, kolikrát se vada musí po opravě opakovat, ani nespecifikuje pojem „více vad“, z judikatury se v praxi obvykle dovozuje, že důvodem k odstoupení od smlouvy je třetí výskyt stejné vady po opravě, nebo čtvrtý výskyt různé vady, případně skutečnost, že věc vykazuje najednou minimálně tři vady.

V daném případě Vám tudíž již okamžikem výskytu čtvrté (byť různé) vady vzniklo právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy podle § 622 odst. 2 občanského zákoníku. Pokud jste tak tedy již neučinila a nesouhlasíte způsobem vyřízení reklamace prodejcem, trvejte na svém a zašlete prodejci písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, ve kterém budete žádat vrácení kupní ceny mobilního telefonu. Pokud Vám však prodávající požadovanou částku dobrovolně neuhradí, nezbude Vám než postupovat soudní cestou. Pro případný soudní spor je účelné obstarat si vyjádření znalce o tom, že Vámi reklamovaná vada je skutečně vadou mobilního telefonu a tudíž, že byla uplatněna oprávněně.ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz 

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit