SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Kategorie: Exekuční řízení

Jsem rozvedená, děti mám v péči. Přijeli exekutoři a oblepili mi spotřebiče i věci v dětském pokoji. Exekuce je však vedena proti mému bývalému manželovi - v manželství jsme ale žádný společný majetek neměli a to co mám nyní, jsem koupila až po rozvodu. Majetkoprávní rozdělení nemáme. Můžu se nějak bránit, i když manželovi dluh vznikl již v manželství a já o tom tenkrát nevěděla?

 

ODPOVĚĎ:

Pokud jde o dluh Vašeho bývalého manžela vzniklý za trvání manželství, lze obecně konstatovat, že tento dluh patří do společného jmění manželů. Výjimkou v tomto směru jsou dle ustanovení § 143 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů (tzn. závazky „nad poměry“), které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela.

Pokud je ve Vašem případě označen jako dlužník pouze Váš bývalý manžel, exekuce by měl být vedena pouze proti němu. U exekuce na majetek jednoho z manželů platí, že v rámci nařízené exekuce může být postižen jednak osobní majetek dotčeného manžela a dále společné jmění manželů („SJM“). Režim SJM se uplatní i na nevypořádané jmění v době po rozvodu.

Ve Vašem případě však uvádíte, že movitý majetek, který má být postižen exekucí jste nabyla až v době po rozvodu manželství. Proto tyto věci nemohou náležet do SJM a neměly by tudíž být v daném případě postiženy exekucí.

Vámi popisovaný případ bohužel pravidelně nastává u movitých věcí, kdy při exekuci není zpravidla znám vlastník věci a „horlivý“ exekutor tyto věci sepíše, neboť předpokládá, že patří povinnému či do nevypořádaného společného jmění manželů.

Pokud máte doklady o zakoupení těchto věcí, které časově spadají do doby po rozvodu manželství, můžete se do 30 dnů domáhat vyškrtnutí předmětných movitých věcí ze soupisu podle § 68 exekučního řádu. Pokuste se tedy v co nejkratší době spojit s exekutorem a předložte mu výše uvedené doklady prokazující, že jste dané věci nabyla v době po rozvodu manželství, a že tudíž tyto věci nemohou být exekucí postiženy.

Pokud Vám exekutor nevyhoví, pak Vám nezbývá, než podat vylučovací žalobu podle § 267 občanského soudního řádu a domáhat se vyloučení Vašich věcí z exekuce soudní cestou.

 

ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz

 

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •