SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Vloženo dne 22.10.2013: Dobrý den, chci si koupit byt. Současný majitel má požadavek takový, že od dne přepsání bytu na katastru na mě a vyplacení peněz z uschovny by chtěl v bytě bydlet ještě měsíc jako nájemník.

To by se dalo ošetřit ve smlouvě. Můj dotaz zní jak ve smlouvě ošetřit to, že se chci pojistit / chránit se že v dobu kdy budu již majitelem bytu a on vlastně nájemník mi v nově nabyté nemovitosti nic nezničí/ nepoškodí atd. Dá se toto nějak popsat do smlouvy ?

  

 

 ODPOVĚĎ:

Nájemce bytu odpovídá pronajímateli za případnou škodu, kterou způsobil v bytě ze zákona (tj. automaticky) a není tedy nezbytné tuto odpovědnost explicitně upravovat ve smlouvě.

K obecným ustanovením o odpovědnosti za škodu přistupuje mj. ustanovení § 682 občanského zákoníku, které stanoví, že skončí-li nájem, je nájemce povinen vrátit pronajatou věc ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci; nebyl-li způsob užívání výslovně smluven, ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Podle § 683 občanského zákoníku došlo-li k poškození nebo nadměrnému opotřebení pronajaté věci v důsledku jejího zneužití, odpovídá nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté věci přístup; za náhodu však neodpovídá.

Jako důležité se proto jeví již při zápisu vlastnického práva k Vašemu novému bytu do katastru nemovitostí byt oficiálně převzít a přitom důkladně zdokumentovat stav předávaného bytu (vč. event. fotografií a inventarizace vybavení bytu). O tomto by měl být pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

V případě, že Vám nájemce za dobu trvání nájemní smlouvy způsobí škodu nebo byt nadměrně opotřebí (nad rámec běžného opotřebení s ohledem na délku nájemního vztahu), pak se můžete domáhat náhrady škody.

S ohledem na vymahatelnost případné škody doporučuji také vybrat od nájemce kauci minimálně ve výši měsíčního nájemného obvyklého pro srovnatelný byt v dané lokalitě. Rovněž je třeba dbát na to, aby nájemní smlouva byla skutečně uzavřena pouze na dobu určitou v délce trvání jednoho měsíce a nikoliv jako nájemní smlouva na dobu neurčitou

 

ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •