SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Vloženo dne 16.10.2013: Naše firma vlastní nemovitost u frekventované silnice. Předchozí ředitel uzavřel z mého pohledu nevýhodnou smlouvu o umístění reklamních panelů.

Nevýhodnost spočívá v tom, že protistrana může po dobu 12 let bezplatně umísťovat na naší ohradní zeď reklamní panely. Jediné protiplnění, které smlouva uvádí je, že nám byla opravena tato zeď na základě ústní smlouvy. Doklady o opravě ale žádné nemáme. Jako třeba potvrzení zhotovitele o přijetí ústní objednávky, stavební deník, prohlášení o shodě na použité materiály, či předávací protokol stavby. Je takováto smlouva o umístění reklamního zařízení platná? Pokud ano lze od ní odstoupit a za jakých podmínek?

 

 

ODPOVĚĎ:

Ve Vašem případě se bohužel nacházíte ve značně nevýhodné situaci. Pokud byla mezi Vaší společností a protistranou uzavřena smlouva o umístění reklamy, a to na dobu určitou v délce trvání 12 let, pak tuto smlouvu nemůžete vypovědět, protože obecně platí, že pokud není v konkrétním případě sjednáno jinak, vypovědět je možné pouze smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Odstoupit od uzavřené smlouvy můžete, pokud tak bylo ve smlouvě dohodnuto nebo v zákonem předvídaných případech, např. v případě porušení smluvních povinností ze strany protistrany.

Pokud však není v písemném vyhotovení smlouvy přesně formulován závazek protistrany k opravě zdi a způsob provedení opravy (vč. Vámi uváděných náležitostí), když tyto skutečnosti byly dohodnuty pouze ústně (pokud tedy vůbec byly dohodnuty), pak bude porušení smlouvy ze strany protistrany jen velice těžko prokazatelné.

Pro přesnější posouzení možnosti ukončit smlouvu by bylo třeba se seznámit se zněním předmětné smlouvy. 

 

ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •