SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Pozemek ve vlastnictví neexistující firmy

Kategorie: Obchodní společnosti

Jsem vlastníkem garáže na pozemku firmy, která je v katastru nemovitosti označená, že je v likvidaci  a v obchodním rejsřžíku je její činnost zrušena ( firma už neexistuje od roku 2002). Lze tento pozemek nějakým způsobem odkoupit nebo požádat o vyvlastnění městský úřad nebo jinou státní instituci, a následně pozemek odkoupit?

 

ODPOVĚĎ:

Vámi popisovaný stav je nežádoucí a zřejmě vnikl nedopatřením. Při likvidaci společnosti by měl být standardně vypořádán veškerý majetek zrušované společnosti včetně majetku nemovitého.

Pokud však společnost ještě nebyla vymazána z obchodního rejstříku (v obchodním rejstříku musí být u společnosti uveden příznak „vymazáno“), pak stále ještě probíhá likvidace společnosti. Ohledně případné koupě pozemku ve vlastnictví společnosti v likvidaci byste se v takovém případě mohl obrátit na likvidátora společnosti.  Z Vašeho zadání však spíše vyplývá, že společnost již vymazána byla a tedy zanikla. V takovém případě již společnost nemůže vlastnit majetek.

Jednou z možností je, že na předmětný pozemek se v rámci prováděné likvidace „zapomnělo“. V takovém případě by se uplatnilo ustanovení § 75b odst. 2 obchodního zákoníku, podle něhož v případě, že se zjistí dosud neznámý majetek po výmazu společnosti z obchodního rejstříku, rozhodne soud na návrh státního orgánu, společníka, věřitele nebo dlužníka o zrušení zápisu o jejím výmazu a o obnovení likvidace společnosti nebo o jejím vstupu do likvidace a jmenuje likvidátora. Po právní moci rozhodnutí zapíše rejstříkový soud do obchodního rejstříku, že došlo k obnovení společnosti, že společnost je v likvidaci, a osobu likvidátora.

Druhou možností je, že veškerý majetek společnosti včetně daného pozemku byl v likvidaci fakticky vypořádán, avšak tato skutečnost není z nějakého důvodu reflektována v katastru nemovitostí. Pokuste se na příslušném katastrálním úřadě dohodnout na nahlédnutí do sbírky listin s tím, že máte zájem o koupi předmětného pozemku.

Konečně existuje i varianta, že nemovitost přešla s výmazem společnosti na stát (toto by však bylo nejspíš zřejmé z KN). K tomu může dojít pouze v případě, kdy likvidovaná společnost má pouze majetek, který nepostačuje k úhradě všech závazků. V takovém případě zpeněží likvidátor majetek společnosti a z výtěžku prodeje uhradí nejprve náklady likvidace, dále uspokojí mzdové nároky zaměstnanců a poté pohledávky ostatních věřitelů podle pořadí jejich splatnosti. Není-li možné uspokojit pohledávky stejného pořadí v plné výši, uhradí se poměrně. Nepodaří-li se likvidátorovi v přiměřené době majetek zpeněžit, nabídne jej věřitelům k úhradě dluhů podle pořadí jejich pohledávek. Pokud věřitelé odmítnou převzít majetek k úhradě dluhu, přechází tento majetek dnem výmazu společnosti z obchodního rejstříku na stát.

 

Pokuste se tedy zjistit, která z výše popisovaných variant v předmětném případě nastala a podle toho následně zvolte vhodný postup.

 

ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz 

 

Bývalý muž mé přítelkyně v insolvenci

Kategorie: Obchodní společnosti

Bývalý muž mé přítelkyně má společnost s ručením omezeným. Má ji ještě s jedním. Oba jsou jednatelé a oba jsou zároveň společníci. Každý vložil 100tis. základní kapitál tedy 200tis.

Je nutný notářský zápis pro převod obchodního podílu v s.r.o.? Jedná se o převod 100% obchodního podílu vlastněného jednou osobou.

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •