SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Zakoupil jsem si 2 věci v obchodním domě. V dílně se mi podařilo po úpravě těchto dvou věcí plus nákupem určitých komponent z jiného obchodu vytvořit jeden originální výrobek, který mám v obývacím pokoji.

Chtěl bych obchodnímu domu tento výrobek předvést, jestli by neměli zájem o sériovou výrobu. Výhoda spočívá v tom, že výrobek by byl levný, navíc pro dodavatele který pro obchodní dům vyrábí by byla změna ve výrobním procesu téměř bez investic. Chtěl bych poradit, jestli by bylo lepší nejdříve udělat užitný vzor, než začnu z někým jednat, aby nemohlo dojít k odcizení nápadu. Popř. kontakt na někoho kdo se tímto zabývá profesionálně a pomohl mi. V případě zdaru je provize z obchodu samozřejmostí.

 

ODPOVĚĎ: 

Pokud Vámi navržené řešení splňuje podmínky pro ochranu formou užitného vzoru, pak tuto formu ochrany lze bezesporu doporučit.

Z Vašeho popisu však není zcela zřejmé, zda originalita Vámi vytvořeného výrobku spočívá v jeho technickém řešení, nebo designu. V této souvislosti lze zjednodušeně konstatovat, že užitné vzory chrání technická řešení, zatímco design výrobků je chráněn vzory průmyslovými.  

Podle zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, jsou užitným vzorem nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti.

V zásadě se tedy jedná o obdobu vynálezů chráněných patentem, s tím rozdílem, že patenty mají vyšší požadavky na úroveň řešení (pro patent se požaduje „vynálezecká výše“). Dále je třeba vzít v potaz, že z možnosti ochrany užitným vzorem jsou vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály.

Řízení o přihlášce užitného vzoru je proti řízení o udělení patentu relativně jednoduché, neboť Úřad průmyslového vlastnictví ČR zkoumá jen splnění základních podmínek pro ochranu a zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně.

Přihláška užitného vzoru však musí obsahovat popis technického řešení (včetně případných výkresů) a dále nejméně jeden nárok na ochranu a případně výkresy. Technické řešení musí být v přihlášce vysvětleno srozumitelně, tak aby jej mohl odborník v dané oblasti realizovat. I samotné nároky určující rozsah ochrany užitného vzoru musí být precizně vymezeny, neboť jsou rozhodující pro to, co vlastně bude užitný vzor chránit.

S ohledem na toto lze jen doporučit pro zpracování přihlášky užitného vzoru vyhledat služby odborného patentového zástupce s potřebnými technickými znalostmi v dané oblasti.

Jak jsem již výše naznačil, z Vašeho popisu se zároveň jeví jako možná situace, kdy se v případě Vašeho řešení nebude příhodné požadovat ochranu užitný vzorem, ale vzorem průmyslovým, který je určen primárně pro ochranu designérských řešení.

Průmyslovým vzorem se podle zákona č. 207/2000 Sb, o ochraně průmyslových vzorů, rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv tedy např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu (tato mohou být chráněna výše uvedeným užitným vzorem).

Pokud tedy Vaše řešení spíše spadá pod ochranu průmyslovým vzorem, i v tomto případě lze pro účely budoucího vyjednávání a pro Vaši právní jistotu doporučit podat přihlášku průmyslového vzoru.

Stejně jako v případě užitného vzoru je vhodné vyhledat odbornou právní pomoc. Ochranou duševního vlastnictví včetně průmyslových vzorů se zabývá mj. advokát spolupracující s touto právní poradnou (více informací na www.aktoufar.cz), který Vám poskytne podrobnější informace o ochraně průmyslových vzorů i o cenách za zpracování přihlášky průmyslového vzoru

 

ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •