SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Jsem absolventkou Vyšší odborné školy. Od září nastupuji do práce na plný pracovní poměr. Jsem ovšem od září opět studentkou střední školy, formou denního studia, kdy budu mít individuální plán a školu navštěvovat jednou týdně v odpoledních hodinách.

Chci se tedy zeptat, zda mohu mít plný pracovní poměr i přesto, že budu vedena jako student a jak se to projeví na finanční odměně? Zda bude mít zaměstnavatel nějaké výhody plynoucí z toho, že zaměstnává studenta? A zda je v takovém případě nějak omezen počet hodin, které mohu odpracovat? V případě kombinovaného studia by neměl být žádný problém s plnou pracovní smlouvou, ale jak je to s umožněním navštěvování školy jednou měsíčně? Musím si případné hodiny odpracovat nebo stačí dohoda se zaměstnavatelem? 

 

ODPOVĚĎ:

Obecně zato Vám z právního hlediska nic nebrání být současně studentkou denního studia a zaměstnankyní na plný úvazek na základě plnohodnotné pracovní smlouvy (pokud Vám v tomto souběhu nebrání faktické okolnosti, zejména časová kolize obou aktivit).

Pokud jde o daňové aspekty, skutečnost, že budete současně se zaměstnáním studentkou na střední škole v denní formě studia, Vám přinese možnost uplatnit si daňovou slevu na studenta, která pro rok 2013 činí 4020,- Kč ročně (nárok na slevu trvá do dovršení věku 26 let). Upozorňuji, že slevu nelze uplatnit v případě dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách (nikoliv vysokých).

Pokud jde o specifika zaměstnávání studenta z hlediska zaměstnavatele, pak je třeba zmínit, že podle § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou studenti do 26 let věku pojištěnci státu. Z tohoto vyplývá, že v případě zaměstnání, u kterého vznikla povinnost platit zdravotní pojištění, pro studenty neplatí tzv. ustanovení o minimálním vyměřovacím základu. Vznik účasti na nemocenském pojištění je u studentů posuzován stejně jako u jiných zaměstnanců. Stejně tak z hlediska zákona o daních s příjmů se na studenta pohlíží jako na každého jiného poplatníka daně z příjmů (vyjma výše uvedené možnosti uplatnit slevu na studenta).

Omezení počtu hodin u pracovního poměru (tedy nikoliv u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) dáno není. Vychází se z toho, že standardní pracovní doba činí 40 hodin týdně (podle § 80 zákoníku práce může být sjednána kratší pracovní doba - tzn. pod hranici standardní týdenní délky pracovní doby - přičemž zaměstnanci v takovém případě přísluší mzda odpovídající této kratší pracovní doby). Zákoník práce nicméně omezuje rozsah práce přesčas (konkrétně v ust. § 93 zákoníku práce).

Je zřejmé, že na uvolnění ze zaměstnání pro účely studia se budete muset se svým zaměstnavatelem dohodnout (a to např. ve formě kratší pracovní doby, možnosti „napracovaní“ hodin strávených ve škole či poskytnutím náhradního volna).

Zároveň podotýkám, že pokud škola, kterou hodláte studovat, souvisí s činností Vašeho zaměstnavatele, mohlo by se v daném případě jednat o zvýšení kvalifikace ve smyslu § 231 zákoníku práce, pokud je Vaše studium v souladu s potřebami zaměstnavatele. Z tohoto režimu by pro Vás plynuly nemalé výhody včetně např. pracovního volna s náhradou mzdy při účasti na výuce, při přípravě na zkoušky apod. (k tomut srov. § 232 zákoníku práce). Doporučuji proto toto s Vaším zaměstnavatelem projednat. 

 

ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •