SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Kategorie: Právní rady - články a videa

Na mého známého byla nařízena exekuce a tvrdí, že o ní vůbec nevěděl. Je to možné?

Exekuce by neměla být v žádném z případů nařízena nějak svévolně věřitelem nebo soudním exekutorem. Vždy ji nařizuje místně příslušný exekuční soud na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí nalézacího soudu, tj. soudu, který věřiteli přiznal vůči dlužníkovi pohledávku. Právě během tohoto nalézacího řízení se může žalovaný dlužník k této žalobě vyjádřit a vznést své námitky. Doporučujeme však v soudním spise ověřit, zda mu nalézací soud vždy řádně doručoval. Nelze však vyloučit, že mu soud doručil takzvanou fikcí doručení, která je postavena na roveň skutečnému doručení.

 - Pan Závodský se ještě ptá, zda se jeho známý může odvolat proti exekuci.

 Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, k odvolacímu soudu prostřednictvím exekučního soudu. Namítat však lze v podstatě pouze to, zda je rozhodnutí v právní moci a zda je vykonatelné. Odvolání z jiných důvodů je v exekučním řízení bezpředmětné a povede pouze ke zvýšení nákladů.

- Další dotaz: Dostal jsem se do přechodné tíživé životní situace, ve které nejsem schopen hradit pohledávku vymáhanou exekutorem...

 U exekutora můžete podat návrh na odklad exekuce, pokud se bez své viny ocitnete přechodně v takové situaci, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro Vás či Vaši rodinu zvláště nepříznivé důsledky a věřitel nebude odkladem exekuce vážně poškozen. Návrh na odklad samozřejmě musí být řádně odůvodněn a musí být přiloženy důkazy, které prokazují Vaše tvrzení.

- Další dotaz jsme obdrželi od pana Petrů z Vlašimi: Ručil jsem kamarádovi na smlouvě o úvěru. Ten se teď k placení nemá a věřitel upomíná mě. Co se s tím dá dělat?

 Pokud dluh nesplní dlužník, jste jako ručitel povinen dluh splnit Vy. Věřitel však nejdříve musí dlužníka písemně ke splnění vyzvat. Doporučujeme proto co nejrychleji kontaktovat banku a pokusit si domluvit splátkový kalendář, neboť jinak hrozí soudní řízení a exekuce. Jako ručitel můžete po zaplacení závazku zažalovat původního dlužníka o vrácení zaplacené částky.

 

 

Zdroj: http://loskutak.nova.cz/clanek/novinky/pravnik-radi-exekuce-ii.html

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •